Knauf Randdämmstreifen FE 8/100, FE 10/120

Описание

Синтетична лента, самозалепваща за оформяне
на периметрите и ъглите на помещението при
полагане на саморазливни подове и замазки.

Дължина 40м