Knauf Siliconharz – EF- Farbe

Описание

Високо паропропусклива силиконова фасадна боя
предназначена за боядисване на минерални
завършващи декоративни мазилки

Опаковка – 12,5/ 5 l кофа