Knauf Spezialhaftgrund

Описание

Контактен грунд за силнопопиващи повърхности
Водоразредим концентрат от алкално устойчива дисперсия, на основата на синтетична смола
Вътрешно приложение, машинно и ръчно нанасяне.Разреждане с вода – 1:2 до 1;5.
Разходна норма – 100 g/ m2 неразреден

1/ 5 kg кофа