Кнауф UA профили

Описание

Цинк 275 g/m2, дебелина на цинковия слой 20 μm съгласно DIN 18182 / SR EN

Размери
Дебелини (mm) 2,0
Дължини (mm) 3000/ 4000