Гипсфазерна плоскост Knauf Vidiwall с SK кант

За облицовка на стени и тавани върху конструкция от метални профили, предстенни обшивки, преградни стени и окачени тавани

Описание

Област на приложение:

Прилагат се във всички области на сухото строителство, включително за кухни и бани в жилища или за помещения с подобно предназначение. Закрепват се към дървени или метални конструкции. С прав SK кант плоскостите се монтирам с фуга ½ от дебелината на плоскостта, която се запълва с фугиращ материал Knauf Uniflott.

Качества:

Тип плоскост съгл.БДС EN 15283-2, клас по реакция на огън A2s1,d0 съгл. БДС EN 13501-1 Гипсфазерните плоскости Vidiwall са направени от висококачествен печен гипс и хартия.

X
X
X
Knauf Vidiwall – за стени и тавани с SK кант
Дебелини (mm) 10,0/ 12,5/ 15,0/ 18,0
Широчина (mm) 1000 – 1250
Дължини (mm) 1500-2750
Производител Завод за гипсфазерни плоскости гр.Видин