Гипсфазерна плоскост Knauf Vidiwall с VT кант

За облицовка на стени и тавани върху конструкция от метални профили, предстенни обшивки, преградни стени и окачени тавани

Описание

Област на приложение:

Прилагат се във всички области на сухото строителство, включително за кухни и бани в жилища или за помещения с подобно предназначение. Закрепват се към дървени или метални конструкции. Плоскостите с VT кант се монтират плътно една до друга и фрезованата част се запълва с фугиращи лента и материал.

Качества:

Тип плоскост съгл.БДС EN 15283-2, клас по реакция на огън A2s1,d0 съгл. БДС EN 13501-1. Гипсфазерните плоскости Vidiwall са направени от висококачествен печен гипс и хартия.

X
Knauf Vidiwall – за стени и тавани с VT кант
Дебелини (mm) 12,5
Дължини (mm) 2000 – 3000
Широчина (mm) 1200/ 1250
Производител Завод за гипсфазерни плоскости гр.Видин