Кръстата връзка за едно ниво за CD 60/27

Описание

За свързване под ъгъл 90° на CD профилите на едно ниво; осигуряване към CD с винтове LB 3,5 x 9, 5 mm