Lithofin KUKÜ

Описание

Почистващ препарат за отстраняване на циментов шлам и остатъци от лепилни разтвори са необходими продукти, съдържащи киселини. Само с такива могат да се отстранят циментови филми. Отстраняването, тоест покриването с препарати, съдържащи масла или вакса, не е трайно решение.

 

Описание:

Lithofin KUKÜ представлява съвкупност от специални киселини, както и компоненти, засилващи почистването. Тази доказана вече 40 години комбинация предопредели Lithofin KUKÜ като почистващ препарат сред професионалистите.

 

Свойства:

Lithofin KUKÜ разтваря и отстранява повърхностни замърсявания като остатъци от лепилни разтвори, циментов шлам, изцветявания, ръжда, котлен камък и др.

 

Област на приложение:

Lithofin KUKÜ има универсално приложение след полагането на плочки, за почистване на фасади- практически навсякъде, където трябва да се почистват керамични плочки, плочи от бетон и естествен камък.

Препоръчително е външното му приложение.

 

Разход: около 30- 50 m2/l в зависимост от степента на замрсяване

 

Опаковка:

1l бутилка (10бр. в кашон)

5l туба (2бр. в кашон)