MAPEI ECO PRIM GRIP

Описание

Многофункционален, готов за употреба свързващ разтвор и грунд на основата на акрилна смола и кварцов пясък с изключително ниски стойности на отделяни вредни органични вещества. Подходящ за мазилки, изглаждащи и изравнителни замазки и лепила за керамика.
5,0 и 7,0 кг.