MAPEI EPOJET LV

Описание

Двукомпонентна смола на епоксидна основа с много нисък вискозитет за инжектиране в микропукнатини.
0,8 и 3,2 кг.