MAPEI FUGOLASTIC

Описание

Течна полимерна добавка за Keracolor FF и GG.

Области на приложение:
Fugolastic се използва като заместител на вода с фугиращите разтвори на циментова основа Keracolor FF и GG за подобряване на плътността, износоустойчивостта, намаляване на порьозността и попиването на вода. Изключително подходящ за фугиране на подове, подложени на интензивно натоварване, плувни басейни, тераси, балкони и фасади.

Забележка. Да не се използва Fugolastic, смесен с Keracolor FF или GG за фугиране на теракотени подове или порести неравни повърхности. При фугиране на полирани порцеланови плочки се препоръчва да се направи предварително тест, за да се провери способността му за почистване.

Технически данни:
Fugolastic + Keracolor:
Годност след смесване: след 2 часа.
Време на изчакване преди крайно обработване: 10 – 20 минути.
Готово за стъпване: около 24 часа.
Готово за експлоатация: 7 – 10 дни.
Нанасяне: гумена мистрия на MAPEI или гумен валяк.
Крайно обработване: гъба на MAPEI или уред Scotch-Brite ®.
Съхранение на Fugolastic: 24 месеца. Да се пази от замръзване.

Разходна норма:
Зависи от размера на фугата (виж таблицата на стр. 58 от каталога).

Опаковка
Варели по 25-10-5 кг и опаковки 12 х 1 кг.