MAPEI IDROSTOP SOFT

Описание

Водонабъбващ, силноеластичен бентонитов профил за уплътняване на работни фуги и при последващо изливане на бетон.
30 метра