MAPEI LAMPOCEM

Описание

Готово за употреба, бързо-реагиращо и втвърдяващо се хидравлично свързващо вещество, без свиване.
20 кг.