MAPEI MAPEFAST C

Описание

Противозамръзваща добавка за циментовa
мазилки, замазки и бетон с ускорително действие.
При добавяне към циментова или бетонова смес Mapefast C подобрява хидратната реакция на цимента осигурявайки:
– по-кратко време за втвърдяване, включително при ниски температури в сравнение със смесите без добавки
– по-добра обработваемост на циментовите и бетонови смеси
– елиминиране на проблеми причинени от замръзване на бетона.

0751507 MAPEFAST C
0751513 MAPEFAST C
0751530 MAPEFAST C