MAPEI MAPEFIX VE SF

Описание

Винилестерен химически анкер, без стирен, за структурни натоварванияи конструктивни пръти в бетон.
12 бр.