MAPEI MAPEGROUT SV

Описание

Бързостягащ и втвърдяващ, лесен за изливане разтвор, с компенсирано свиване, за саниране на бетон и закрепване на инспекционни шахти, канализационни отвори и облицовъчни материали по магистрали.
25 кг.