Porotherm 12 High

Описание

Блоковете от новата серия Porotherm High са с 8см по-високи от стандартните блокове за зидария
Porotherm с цел намаляване на броя необходими блокове и броя редове във височината на зида.

Основни предимства на серията Porotherm High:
• Новата височина на блоковете осигурява до 20% по-висока скорост на зидане, с което
значително се увеличава капацитета на работа и намалява разходите за труд за 1 квадратен
метър готов зид.
• Друго голямо предимство при зидането с тези високи блокове е и с 25% по-малък разход на
зидарски разтвор за единица площ (в един метър височина на зида вместо 4 реда има само 3
реда)
• От своя страна по-малкият брой фуги подобрява топлотехническите параметри на готовата
стена, което е допълнително предимство за стените, изградени с тези блокове.
• Комбинирането на двете височини блокове по височина на стената има възможност да се
избегне нуждата от рязане на блоковете на последния ред по височина на зида.

Общи технически показатели:
Размери (дължина х ширина х височина) 500х120х320 mm
Тегло на блока 12,2 kg
Обемно тегло 631 kg/m3 Опаковка 80 бр/палет
Разход 6 бр/m2 Разход на вароциментов разтвор Porotherm M50 45 литра/m3

Якостни показатели:
Якост на натиск fb=10 N/mm2,

Топлоизолационни показатели:
Специфичен топлинен капацитет c = 1,0 kJ/kgK
Коефициент на паропропускливост µ = 5/10

Звукоизолационни показатели:
Индекс на изолация от въздушен шум Rw = 45 dB
Пожарозащита:
Клас по реакция на огън A1
Огнеустойчивост на стена изградена с Рorotherm 25 Light High – неизмазана EI60 – двустранно измазана с минимална дебелина на мазилката 10 mm EI120