Porotherm 38 W.i Plan

Описание

Керамичните блокове Porotherm 38 W.i. Plan имат повишени топлоизолационни характеристики. Предназначени са за защитена зидария при неносещи зидове с дебелина на зида 38 см. Полагат се с тънкослойно лепило или се лепят с полиуретаново лепило Dryfix.
  • Дебелина на стената: 380 mm
  • Дължина: 250 mm
  • Ширина: 380 mm
  • Височина: 249 mm
  • Тегло: 14,70 kg
  • Топлопроводимост: 0,070 λ10 dryW/mK
  • Шумоизолация: 50 dB
  • Якост на натиск: 10 N/mm²