Профили със специална корозионна защита Кнауф CW Richter Black System®C3

Описание

С3 съгласно DIN EN ISO 12944-2

Размери
Дебелини (mm) 0,6
Широчини (mm) 50/ 75/ 100
Дължини (mm) по поръчка