Профили със специална корозионна защита Кнауф UD Richter Black System®

Описание

С3 съгласно DIN EN ISO 12944-2

Размери
Дебелини (mm) 2,0
Широчини (mm) 50/ 75/ 100
Дължини (mm)
по поръчка