Профили със специална корозионна защита Кнауф UW Richter Black System® C3

Описание

С3 съгласно DIN EN ISO 12944-2

Размери
Дебелини (mm) 0,6
Широчини (mm) 50/ 75/ 100