Профили Кнауф с антикорозионно покритие и защита UW

Описание

С5М съгласно ЕN 14195, 2:2014 / EN 10169+A1:2012

Размери
Дебелини (mm) 0,6
Широчини (mm) 50/ 75/ 100
Дължини (mm) 4000