Рьофикс P50/ P40 Армираща мрежа

Описание

Изпитана в система, универсално приложима, алкалоустойчива стъклофибърна мрежа за влагане в RÖFIX шпакловки и армиращи смеси.
Системен компонент на RÖFIX топлоизолационни комбинирани системи.
Състав: Стъклофибърна мрежа с висококачествена импрегнация.
Предимства: Много подходяща при саниране на пукнатини, Без PVC, Без пластификатори, Коефициентът на линейно разширение е сравним с последващите мазилки.