Зимно лепило Winterstar /25 кг

Описание

Минерално, естествено бяло лепило и армираща смес със сигурно втвърдяване при мокро и студено, но без замръзване време.
За лепене и армиране на фасадни изолационни плочи от полистирол, както и като изолация на периметъра. За лепене и армиране на изолация на тавани на мазета. За лепене и армиране на изолационни плочи от EPS, PIR и минерална вата.
За минимална дебелина на слоя 3 и 5 mm.
Категория на използване: II съгласно ETAG 004.
Състав: Специално свързващо вещество, Бял цимент (несъдържащ хромати), висококачествени добавки, минерални леки добавки
Предимства: Използва се в студения и влажен период на годината при температури от +1°C до + 10°C, За завършване на текущи обекти, Висока ранна якост, Бърза и икономична обработка