Sikaflex® PRO-3 SL

Описание

Sikaflex® PRO-3 SL е 1-компонентен, втвърдяващ от влагата, еластичен фугоуплътнител с висока механична и химическа устойчивост.

  • Деформационна способност ± 35 % (ASTM C 719)
  • Много висока механична и химическа устойчивост
  • Втвърдява без да образува балончета

Употреба

Sikaflex® PRO-3 SL е предназначен за хоризонтални дилатационни и свързващи фуги при подове, пешеходни зони,зони с автомобилен трафик (напр. паркинги и гаражи), складове, производствени площи, приложения в хранително-вкусовата промишленост, керамични плочки (напр. в обществени сгради и т.н.) и подови фуги в тунелното строителство.

Предимства

  • Деформационна способност ± 35 % (ASTM C 719)
  • Много висока механична и химическа устойчивост
  • Втвърдява без да образува балончета
  • Саморазливен
  • Добра адхезия към повечето строителни материали
  • Не съдържа разтворители
  • Много ниски емисии

Опаковка

600 ml мека опаковка – салам, 20 салама в кутия
23 l метална бака
180 l варел

Цвят

Бетоново сив. Други цветове по заявка.