Styrokleber

Описание

Фабрично приготвено лепило
за лепене на фасадни топлоизолационни плочи
от EPS
Разходна норма за лепене – 5 kg/m2