URSA GLASSWOOL AKP 5/Vv

Описание

URSA GLASSWOOL

AKP 5/Vv

Негорими плочи от минерална стъклена вата, едностранно каширани с бял стъклен воал с „крилца“ за топло- и звукоизолация на тавани.

Сфери на приложение

Таван:

  • Топло- и звукоизолация на тавани на гаражни, сутеренни помещения и килери

Техническа информация

Означение на продукта: MW-EN-13162-T4-DS(T+)-MU1-AFr5

EС сертификат за съответствие: 0672 – CPD – 51140.02.01

 

Характеристики на продукта:

  • Коефициент на топлопроводност съгласно БДС EN 13162 λD = 0,032 W/mK
  • Клас на горимост А1, А2 s1-d0 съгласно БДС EN 13501-1
  • Линейно съпротивление на въздушния поток r > 5 kPa s/m²
  • Кашировка с „крилца“

 

Дебелина в Съпротивление на топлопреминавне Размери на плочата Пакет Палет Палет
 мм RD [m²K/W] Д x Ш (мм) кв.м/пакет пакет/палет кв.м./палет
60 1,85 1.200 x 1.200 8,64 6 51,84
80 2,50 1.200 x 1.200 5,76 7 40,32
90 2,80 1.200 x 1.200 5,76 6 34,56
100 3,10 1.200 x 1.200 4,32 7 30,24
120 3,75 1.200 x 1.200 4,32 6 25,92
140 4,35 1.200 x 1.200 4,32 5 21,60
160 5,00 1.200 x 1.200 2,88 7 20,16