URSA GLASSWOOL DF 42

Описание

URSA GLASSWOOL

DF 42

Негорим лек изолационен филц от минерална стъклена вата за топло- и звукоизолация при ненатоварена основа и пълнеж в таванни и други конструкции.

Сфери на приложение

Покриви

  • под на последен етаж, без натоварване

Тавани

  • пълнеж на конструкции

 

Техническа информация

Означение на продукта: MW-EN-13162-T1-DS(T+)-MU1

EС сертификат за съответствие: 0672 – CPD – 51140.02.01

 

Характеристики на продукта:

  • Коефициент на топлопроводност съгласно БДС EN 13162 λD = 0,042 W/mK
  • Клас на горимост A1 съгласно БДС EN 13501-1
  • Линейно съпротивление на въздушния поток r > 5 kPa s/m²

 

Дебелина в Съпротивление на топлопреминаване Размери на ролка Пакет Палет Палет
 мм RD [m²K/W] Д x Ш (мм) кв.м/пакет пакет/палет кв.м./палет
50+50 (100) 1,15 2 x 7.500 x 2 x 600 18,00 30 540,00
100* 2,35 7.500 x 1.200 9,00 30 270,00