URSA GLASSWOOL FDP 1

Описание

URSA GLASSWOOL

FDP 1

Негорими, хидрофобизирани леки самоносещи плочи за топло- и звукоизолация от минерална стъклена вата

Сфери на приложение

Фасади:

*невентилируеми фасади на ниски обекти

Техническа информация

Означение на продукта: MW-EN-13162-T3-DS(T+)-WL(P)-MU1-AFr5

EС сертификат за съответствие: 0672 – CPD – I 14.2.01.U

 

Характеристики на продукта:

  • Коефициент на топлопроводност съгласно БДС EN 13162 λD = 0,038 W/mK
  • Клас на горимост А1 съгласно БДС EN 13501-1
  • Линейно съпротивление на въздушния поток r > 5 kPa s/m²
  • Хидрофобизиран продукт

 

Дебелина в Съпротивление на топлопреминавне Размери на плочата Пакет Палет Палет
 мм RD [m²K/W] Д x Ш (мм) кв.м/пакет пакет/палет кв.м./палет
50 1,30 1.250 x 600 9,00 28 252,00
80 2,10 1.250 x 600 6,00 28 168,00
100 2,60 1.250 x 600 4,50 28 126,00