URSA GLASSWOOL FDP 2/V

Описание

URSA GLASSWOOL

FDP 2/V

Негорими, хидрофобизирани фасадни плочи от минерална стъклена вата за топло- и звукоизолация, едностранно каширани със стъклен воал.

Сфери на приложение

Фасади:

  • Изолация на вентилируеми фасади
  • Изолация при двоен зид
  • Изолация на преградни стени

Техническа информация

Означение на продукта: MW-EN-13162-T3-DS(T+)-WL(P)-MU1-AFr5

EС сертификат за съответствие: 0672 – CPD – I 14.2.01.U

 

Характеристики на продукта:

  • Коефициент на топлопроводност съгласно БДС EN 13162 λD = 0,035 W/mK
  • Клас на горимост А1 съгласно БДС EN 13501-1
  • Линейно съпротивление на въздушния поток r > 5 kPa s/m²
  • Хидрофобизиран продукт
  • Едностранна кашировка със стъклен воал(черен или жълт) срещу разпрашаване

 

FDP 2/Vk – жълт стъклен воал

Дебелина в Съпротивление на топлопреминавне Размери на плочата Пакет Палет Палет
 мм RD [m²K/W] Д x Ш (мм) кв.м/пакет пакет/палет кв.м./палет
50 1,40 1.250 x 600 7,50 28 210,00
80 2,25 1.250 x 600 4,50 28 126,00
100 2,85 1.250 x 600 3,75 28 105,00
120 3,40 1.250 x 600 3,00 28 84,00

 

FDP 2/Vr – черен стъклен воал

Дебелина в Съпротивление на топлопреминавне Размери на плочата Пакет Палет Палет
 мм RD [m²K/W] Д x Ш (мм) кв.м/пакет пакет/палет кв.м./палет
50 1,40 1.250 x 600 7,50 28 210,00
80 2,25 1.250 x 600 4,50 28 126,00
100 2,85 1.250 x 600 3,75 28 105,00
120 3,40 1.250 x 600 3,00 28 84,00
140 4,00 1.250 x 600 3,00 28 84,00
160 4,55 1.250 x 600 2,25 28 63,00
180 5,10 1.250 x 600 2,25 28 63,00
200 5,70 1.250 x 600 2,25 28 63,00