URSA GLASSWOOL TSP

Описание

URSA GLASSWOOL

TSP

Негорими тежки изолационни плочи от минерална стъклена вата за топло- и звукоизолация от ударен шум на плаващи подове.

Сфери на приложение

Подове:

  • Топло- и звукоизолация от ударен шум на плаващи подове

Техническа информация

Означение на продукта: MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-MU1-AFr5-SDi-CP5

EС сертификат за съответствие: 0672 – CPD – 51140.02.01

 

Характеристики на продукта:

  • Коефициент на топлопроводност съгласно БДС EN 13162 λD = 0,032 W/mK
  • Клас на горимост А1 съгласно БДС EN 13501-1
  • Линейно съпротивление на въздушния поток r > 5 kPa s/m²
  • Динамична якост (SDi): 20-25 mm: ≤ 10 MN/m3, 30-50 mm: ≤ 7 MN/m3

 

Дебелина в Съпротивление на топлопреминавне Размери на плочата Пакет Палет Палет
 мм RD [m²K/W] Д x Ш (мм) кв.м/пакет пакет/палет кв.м./палет
20 0,60 1.000 x 600 12,00 15 180,00
25 0,75 1.000 x 600 9,60 15 144,00
30 0,90 1.000 x 600 8,40 15 126,00
40 1,25 1.000 x 600 6,00 15 90,00
50 1,55 1.000 x 600 4,80 15 72,00