URSA GLASSWOOL TWF FONO

Описание

URSA GLASSWOOL

TWF FONO

Негорим, самоносещ се лек изолационен филц от минерална стъклена вата за топло- и звукоизолация на леки сглобяеми преградни стени с метална подконструкция и гипсокартонен плоскости, предстенни обшивки и окачени тавани.

Сфери на приложение

Системи за сухо строителство:

  • преградни стени
  • предстенни обшивки
  • окачени тавани

Дървени конструкции:

  • сглобяеми дървени конструкции за преградни стени
  • сглобяеми дървени конструкции за предстенни обшивки

Техническа информация

Означение на продукта: MW-EN-13162-T1-DS(T+)-MU1

EС сертификат за съответствие: 0672 – CPD – 51140.02.01

 

Характеристики на продукта:

  • Коефициент на топлопроводност съгласно БДС EN 13162 λD = 0,040 W/mK
  • Клас на горимост A1 съгласно БДС EN 13501-1
  • Линейно съпротивление на въздушния поток r > 5 kPa s/m²

 

Дебелина в Съпротивление на топлопреминаване Размери на ролка Пакет Палет Палет
 мм RD [m²K/W] Д x Ш (мм) кв.м/пакет пакет/палет кв.м./палет
50+50 (100) 1,25 2 x 7.500 x 2 x 600 18,00 30 540,00
75* 1,90 9.000 x 2 x 600 10,80 30 324,00
100* 2,50 7.500 x 2 x 600 9,00 30 270,00

* продукт по заявка