URSA TERRA 68Ph

Описание

URSA TERRA

68Ph

Водоотблъскваща, компактна, негорима плоча от минерална вата за топло- и звукоизолация в системи за сухо строителство, дървени конструкции и скатни покриви.

Сфери на приложение

Скатен покрив:

  • между и под гредите

Стени:

  • вътрешни преградни стени и предстенни обшивки
  • дървени конструкции
  • вентилируеми фасади

Техническа информация

Означение на продукта: MW-EN-13162-T3-DS(T+)-MU1-AF5
EС сертификат за съответствие: 0672 – CPD – 51140.02.01

Характеристики на продукта:

  • Коефициент на топлопроводност съгласно БДС EN 13162 λD = 0,034 W/mK
  • Клас на горимост А1 съгласно БДС EN 13501-1
  • Линейно съпротивление на въздушния поток AFr > 5 kPa s/m²
  • Хидрофобизиран продукт