URSA XPS N-III-PZ-L

Описание

URSA XPS

N-III-PZ-L

Твърди плочи от екструдиран полистирен, разпенващ газ CO2, съдържащи въздух в клетъчната структура.

Сфери на приложение

Фасади:

  • изолация на топлинни мостове

Периметър:

  • изолация на фасадния цокъл

Техническа информация

Означение на продукта XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-TR200

EС сертификат за съответствие:

 

Якост на натиск при 10% деформация: 300 kPa

Клас на горимост Е съгласно БДС EN 13501-1

Характеристики:

  • стъпаловидни ръбове
  • двустранно релефна повърхност

 

Дебелина в λD-стойност Съпротивление на топлопреминавне Размери на плочата Пакет Палет Палет
 мм W/mK RD [m²K/W] Д x Ш (мм) кв.м/пакет пакет/палет кв.м./палет
30 0,032 0,90 1.250 х 600 10,50 12 126,00
40 0,033 1,25 1.250 х 600 6,75 14 94,50
50 0,034 1,50 1.250 х 600 6,00 12 72,00
60 0,034 1,80 1.250 х 600 5,25 12 63,00
80 0,035 2,30 1.250 х 600 3,75 12 45,00
100 0,036 2,80 1.250 х 600 3,00 12 36,00
120 0,036 3,35 1.250 х 600 2,25 14 31,50