Veltitech 120

Описание

VELTITECH 120 е дифузионно затворено (паронепропускливо) подпокривно фолио за покривни конструкции без дъсчена обшивка и необитаемо подпокривно пространство. Иновационна производствена технология дава предимства, които досега бяха характерни само за дифузионно отворено фолио. VELTITECH 120 е значително по-леко от битумните материали и затова се полага по-лесно и по-удобно.

Технически данни

Материал двуслоен полипропилен
Приложение за всички покривни материали
Якост на опън надлъжно/напречно 230/200 N 5 см
Якост на пробиване на гвоздей надлъжно/напречно: 120/120 N 5 см
Воден стълб 3000 мм
Пожароустойчивост В2 съгласно норма DIN4102-1
Свободно излагане на атмосферни условия 4 месеца
Размери на ролката дължина 50 м, ширина 1,5 м
Тегло на ролката прибл.9 кг.
Разход за кв.м мин. 1,07 кв. м, вкл. препокриването
Тегло на кв. метър: прибл. 120 g
Площ на ролката ролка 75 кв. м
Полагане: вместо дъсчена обшивка