Гипсови плоскости тип DF – огнезащитни

Описание

Област на приложение:

За облицовка на стени и тавани върху конструкция от метални профили, предстенни обшивки, преградни стени и окачени тавани.

Качества:

Тип DF съгласно БДС EN 520, клас по реакция на огън A2-s1d0 съгласно БДС EN 13501-1 Гипсови строителни плоскости, чието ядро е допълнително армирано с мин. 0,2 % от теглото стъклофазерни нишки с дължина 3 – 30 mm, за по дълго запазване на целостта им под въздействието на пожар.

 

Гипсови плоскости тип DF – огнезащитни
Дебелини (mm) 12,5/ 15,0/ 18,0
Широчина (mm) 1200
Дължини (mm) 2000 – 3000
Производител Завод за гипсови плоскости Knauf, Марица