Кнауф AQUAPANEL® фугираща смес, сива

Описание

На циментова основа за запълване на фугите на
съединенията на плоскостите с армираща лента;
разход около 0,7 kg m2