Негорима гипсфазерна плоскост Knauf Vidifire A1

За облицовка на стени и тавани върху конструкция от метални профили, предстенни обшивки, преградни стени и окачени тавани

Описание

Област на приложение:

Knauf Vidifire е предназначена за огнезащита на аварийни изходи, системи за звукоизолация, преградни стени с конструкция от метални профили и пожарозащитни облицовки в обществени сгради. Произвеждат се с различно оформени кантове SK и VT, в зависимост от начина на обработка на фугата.

Качества:

Тип плоскост съгл.БДС EN 15283-2, клас по реакция на огън A1 съгл. БДС EN 13501-1 Гипсфазерните плоскости Vidifire са направени от висококачествен печен гипс и хартия.

X
Knauf Vidifire – за oгнезащита
Дължини (mm) 2000/ 3000
Дебелини (mm) 12,5/ 15
Широчина (mm) 1200
Производител Завод за гипсфазерни плоскости гр.Видин