Knauf BETOKONTAKT

Описание

Контактен грунд за гипсови мазилки върху бетон и слабопопиващи повърхности
Готов за употреба, алкалоустойчив, машинно и ръчно нанасяне.
Разходна норма – 225 g/ m2

1/ 5/ 20 kg кофа