Knauf Schrenzlage

Описание

Разделителен слой с PVC покритие

Ширина 1250мм; Дължина 80м;