Knauf FE50 Largo

Описание

Калциевосулфатна саморазливна замазка. Идеална за полагане върху подово отопление. Изключително бързо загрява и акумулира дълго време топлината от подовото отопление.
Плаващa замазкa, дебелина ≥ 35 mm
– замазка върху подово отопление дебелина ≥ 35 mm върху отоплявания елемент
– замазка върху разделителен слой, дебелина ≥ 30 mm
– свързана замазка, дебелина ≥ 25 mm
Разходна норма 19 kg/ m2 за 1 cm