Knauf Tiefengrund

Описание

Дълбокопроникващ грунд за хигроскопични основи,
За укрепване на повърхността и регулиране на хигроскопичността
Готов за употреба
Разходна норма – 70-100 g/ m2

1/ 3/ 5/ 15 kg кофа