Гипсфазерни подови елементи за сух под със стъпаловиден кант Knauf Vidifloor SOLO

Описание

Област на приложение:

Прилагат се във всички области на сухото строителство, върху дървени конструкции или бетонови плочи, плаващ под в административни или жилищни сгради, за подобряване на звукоизолацията и пожарозащитата, съкращава строителните срокове, подходящ при подово отопление.

Качества:

Тип плоскост съгл. БДС EN15283-2, GF W2 (устойчивост на влага), клас по реакция на огън А2-s1, d0, съгл. БДС EN13501-1. Гипсфазерните плоскости са направени от висококачествен печен гипс и хартия. Други качества на системите с Knauf Vidifloor SOLO са: висока товароносимост и минимално тегло.

X
Knauf Vidifloor SOLO
Дължини (mm) 900/ 1200
Широчина (mm) 600
Дебелини (mm) 18
Производител Завод за гипсфазерни плоскости гр.Видин