MAPEI MAPEKLEJ

Описание

Лепило на циментова основа за керамични плочки

Mapeklej се втвърдява без значително свиване като се постига добра устойчивост и отлично прилепване към всички материали, които обикновено се използват в строителството

Приложение:
Mapeklej е подходящ за лепене на керамични плочки и мозайка, фаянс и теракот по подове, стени и тавани във вътрешни помещения и на открито

Разходна норма: всякакви малки по размер плочки (маламашка No. 4): около 2 кг/м²; нормални по размер плочки (маламашка No. 5): 2,5-3 кг/м² ; външни настилки и стенни покрития (маламашка No. 6): около 5 кг/м² и повече

Опаковка: Mapeklej се доставя в бял и сив цвят в хартиени торби по 25 кг
Съхранение: 12 месеца на сухо място. Продуктът отговаря на изискванията в Анекс XVII на Регламент (ЕС) No 1907/2006 (REACH)*, точка 47. *REACH – Регистрация, Оценяване, Разрешаване и Ограничаване на  Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals)