MAPEI MAPESTONE PFS 2

Описание

Предварително смесен разтвор за фугиране на паваж с изключителни физикохимични свойства, подходящ за площи, изложени на цикли на намокряне/изсъхване, определени като клас на въздействие XF4, с висока якост на натиск и добра устойчивост на антиобледенителни соли, цикли на замръзване-размразяване и морска вода.
25 кг.