MAPEI ULTRAPLAN RENOVATION

Описание

Бързосъхнеща, армирана с фибри, саморазливна замазка за полагане на слоеве с дебелина от 3 до 30 мм и с много ниски нива на емисии на летливи органични съединения (ЛОС).
23 кг