Стъклена минерална вата – NaturBoard FIT PLUS

Описание

Изолационна плоча за скатен покрив(изолация между и под гредите), външна стена (изолация отвътре), вътрешна преградна стена.

NaturBoard FIT PLUS е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност, спадаща към меките изделия. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален.

Характеристики

  • Топлинна изолация – Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.037 W/mK
  • Противопожарна защита – клас по реакция на огън А1 – негорим материал
  • Звукоизолация – Отлична звукоизолация в следствие на влакнестата структура на продукта

Предимства

  • Стабилност и компактност
  • Устойчивост на стареене
  • Самоносимост: постига се чрез отрязване на плочите с широчина с 1cm по-голяма от светлото разстояние между покривните ребра
  • Безвреден за здравето и околната среда материал
  • Лесно се реже до желаните размери

Детайли

Форма Плоча

Технически характеристики

Експлоатационни показатели

Показател, DoP съкращение Символ Стойност Мерна единица
Коефициент на топлинна проводимост λD 0,037 W/mK

Логистични данни

Размери и опаковки

40 600 1 15
50 600 1 12
60 600 1 9
80 600 1 6
100 600 1 6
100 600 1 6 16
120 600 1 5
120 600 1 5 16

Документи за изтегляне

January 2018

Български