Каменна минерална вата – NaturBoard FIT

Описание

Изолационна плоча за под на таван, скатен покрив (изолация между и под гредите) и окачен таван.

NaturBoard FIT е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност, спадаща към меките изделия. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален.

Характеристики

  • Топлинна изолация – Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.038 W/mK
  • Противопожарна защита – клас по реакция на огън А1 – негорим материал
  • Звукоизолация – Отлична звукоизолация в следствие на влакнестата структура на продукта

Предимства

  • Стабилност и компактност
  • Водоотблъскване и паропропускливост
  • Повишена защита в случай на пожар
  • Устойчивост на стареене
  • Безвреден за здравето и околната среда материал

Детайли

Форма Плоча

Технически характеристики

Експлоатационни показатели

Показател, DoP съкращение Символ Стойност Мерна единица
Коефициент на топлинна проводимост λD 0,038 W/mK

Логистични данни

Размери и опаковки

50 1,32 600 1000 12 7,2