Каменна минерална вата – NaturBoard VENTACUSTO

Описание

Изолационна плоча за вентилируема фасада, вътрешна преградна стена и подова плоча над гараж.

NaturBoard VENTACUSTO е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност, спадаща към полутвърдите изделия. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален.

Характеристики

  • Топлинна изолация – Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.035 W/mK
  • Противопожарна защита – клас по реакция на огън А1 – негорим материал
  • Звукоизолация – Отлична звукоизолация в следствие на влакнестата структура на продукта

Предимства

  • Стабилност и компактност
  • Устойчивост на стареене
  • Безвреден за здравето и околната среда материал
  • Лесно се реже до желаните размери

Детайли

Форма Плоча

Технически характеристики

Експлоатационни показатели

Показател, DoP съкращение Символ Стойност Мерна единица
Коефициент на топлинна проводимост λD 0,035 W/mK

Документи за изтегляне

January 2018

Български