Нониус Окачвач, горна част

Описание

Окачвач нониус – горна част се използва, съчетан
с окачвач долна част и един брой нониус шплент.
Той може да бъде удължен с нониус връзка и
с нониус горна част. Използва се при тавани с
изисквания за огнезащита отгоре или с по-големи
натоварвания.

носимоспособност 0,4kN (40kg)

Размери: от 200 до 1000мм